Högsta krav på design och material

Automaterna är tillverkade med höga krav på anpassning för ergonomi och elektronik. Lagerholm & Co står för design och tillverkning medan elektronik och kollektivtrafiklösningen levereras från annan leverantör.