21 november, 2018

Nya ramar till tunnelbanekonsten

Tunnelbanestation Gärdet i Stockholm

Stockholms tunnelbana kallas ofta för världens längsta konsthall. Sedan 1998 har ett utbytessystem med konstbilder funnits på ett antal tunnelbanestationer. Lagerholm & Co har levererat konstramar till stationerna Gärdet och Zinkensdamm. Nu tar SL fram en ny ram med hjälp av Lagerholm & Co.

En resa med tunnelbanan är en konstresa i ordets rätta bemärkelse. Men konsten finns också på andra ställen i kollektivtrafiken, på pendeltågsstationer, några bussterminaler och på flera av Tvärbanans stationer. Förutom så kallad fast konst, satsar SL på tillfälliga utställningar under det samlande projektnamnet Konstväxlingar.

SL bjuder in konstnärer att visa en serie egna bilder. Bilderna förstoras, trycks i färg och monteras på stortavlor på stationernas spårväggar. Efter ett år ersätts bilderna med verk av en annan konstnär.

SL vill nu byta ramar. Kravet till Lagerholm & Co var en diskret konstruktion där ramen tonades ner med enbart en mindre kant och där konstnärernas bilder ska dominera ytan. Med början hösten 2018 byts konstbildernas ramar ut på spårväggarna på stationerna Zinkensdamm, Gärdet och Slussen. När allt är klart kommer nya bilder upp under våren 2019.