Lagerholm & Co bidrar till en effektiv produktionsprocess

SL har gjort en nysatsning kring trafikinformationen. I det utmanande uppdraget har Lagerholm & Co, i samarbete med designbyrån Familjen Pangea, stått för tillverkning samt montering i den speciella miljö som kollektivtrafiken innebär.  Tack vare vår långa erfarenhet av design och tillverkning av kartramar, infokvarter, traditionella skyltar och hur dessa ska monteras på bästa sätt i krävande miljöer kunde vi tidigt i uppdraget bidra med råd och synpunkter på design och utformning. Produkterna tillverkas i vår toppmoderna maskinpark. Det bidrar till en effektiv produktionsprocess som i slutänden gynnar vår kund SL.

En välkänd produkt för många bussresenärer är de hållare för busstidtabeller vi under många år tillverkat för lokaltrafikbolag runt om i landet och i våra grannländer Norge och Danmark. SL använder dessa i hela Storstockholm. I dag en standardprodukt som vi tillverkat i fler än 200 000 enheter genom åren.