Prototyp på smitskydd testas på Roslagsbanan

Trafikverket arbetar ständigt med att öka säkerheten vid dessa järnvägsövergångar. Strukton Rail är i det arbetet en viktig partner.

För att hinna utrymma plankorsningen behöver bommarna fällas i god tid vilket kan medföra långa väntetider. Många människor försöker då krypa under eller smita förbi de fällda bommarna. Lagerholm & Co fick som uppdrag av Strukton Rail att ta fram ett förslag till lösning på bomskydd för att förhindra klämrisken i bakkant av bommen när den är i nerfällt läge. Bomskyddet testas nu som prototyp på Roslagsbanan.