Långt och framgångsrikt samarbete

I dag är det Swedavia som är vår uppdragsgivare och Eltel vår samarbetspartner även om skyltsamarbetet på bl.a. Arlanda började på den tiden då SAS tejpade upp sina fysiska affischer och skyltar.

Uppskattade är de anpassade pyloner och digitala kiosker som vi utvecklat och levererar och idag bl.a. återfinns på Arlanda flygplats. Våra anpassade pyloner vägleder och underlättar för de mer än 25 miljoner besökare och flygresenärer som varje år besöker Arlanda.